Indikerad prevention av suicid för barn och ungdomar

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

SBU har tidigare publicerat en rapport om att förebygga suicid hos barn genom program som förmedlas brett, inom skolorna, eller till barn i riskgrupper (rapport 336/2021). Utifrån projektet identifierades att det även skulle behövas en utvärdering av metoder som kan användas för barn som har en individuell risk för suicid (indikerad prevention). Det nuvarande projektet är inte avgränsat till program som i den tidigare rapporten. Projektet ingår i ett regeringsuppdrag om att genomföra kunskapssammanställningar inom området psykisk ohälsa (S2022/04810, delvis).

Syfte

Projektet syftar till att utvärdera metoder som kan förebygga suicid och suicidförsök hos barn och ungdomar som har en förhöjd individuell risk för suicid.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2024 Diarienr: SBU 2023/95

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Johan Bjureberg, med dr, leg psykolog, Karolinska institutet
  • Björn Axel Johansson, docent, överläkare, BUP, Lund

Från SBU

  • Karin Wilbe Ramsay, projektledare
  • Agneta Pettersson, projektledare
  • Sara Fundell, projektadministratör
  • Carl Gornitzki, informationsspecialist
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad