Påverkan på smak och lukt vid behandling med cytostatika

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Cancerpatienter som behandlas med cytostatika (cellhämmande läkemedel) har/får ofta problem med att behålla aptit, matlust och att hålla vikten. En bidragande orsak kan vara att behandlingen i sig påverkar smak- och luktsinnena.

Fråga till Upplysningstjänsten

Vilka effekter har cytostatikabehandling på smak- respektive luktsinnet?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten fann två systematiska översikter och en kvalitativ intervjustudie som kan vara av värde för att belysa frågeställningen.

De systematiska översikterna har något olika fokus, den ena rör förändringar av patienternas smak och luktsinne medan den andra fokuserar enbart på smakförändringar och förmågan att njuta av matintag (hedonics). Den kvalitativa studien beskriver betydelsen av förändringar av smaksinnet hos tio patienter.

Forskningsfältet är generellt klent beforskat och de studier som inkluderas i översikterna använder olika metodik, studerar olika läkemedel och cancertyper. Därför är det inte möjligt att lägga samman resultat från olika studier till en enhetlig bild. Alla författare är dock ense om att förändrad smak (och lukt) är ett vanligt och kliniskt betydelsefullt problem, men att det behövs både mer studier och studier av högre kvalitetet som använder bättre och definierade metoder. 

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-11-07.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Boltong A, Keast R. The influence of chemotherapy on taste perception and food hedonics: A systematic review. Cancer Treatment Reviews 2012;38:152-63.

Gamper EM, Zabernigg A, Wintner LM, Giesinger JM, Oberguggenberger A, Kemmler G, et al. Coming to your senses: detecting taste and smell alterations in chemotherapy patients - a systematic review (Provisional abstract). Database of Abstracts of Reviews of Effects; 2012. p 880-95.

Kvalitativa studier

Boltong A, Keast R, Aranda S. Experiences and consequences of altered taste, flavour and food hedonics during chemotherapy treatment. Supportive Care in Cancer 2012;20:2765-74


Frågeställare

Sjuksköterska, Stockholm

Datum

2014-01-17

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jan Liliemark

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-01-17
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/smak

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2013-11-07

Databaser
Cochrane Library via Wiley, Embase och Medline via embase.com

Sökord

Cochrane Library via Wiley 7 November 2013

Cytostatika – smak- och luktförändringar

 

Search terms

Items found

Population:

1.  

MeSH descriptor: [Antineoplastic Agents] explode all trees

9357

2.  

chemotherapy:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

27 479

3.  

1 OR 2

32 066

Intervention:

4.  

MeSH descriptor: [Smell] explode all trees

220

5.  

MeSH descriptor: [Taste] explode all trees

575

6.  

smell:ti,ab,kw or taste:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

2342

7.  

4 OR 5 OR 6

2342

Final

3 AND 7

CDSR/1

DARE/1

CENTRAL/62

 

 

Embase och Medline via embase.com 7 November 2013

Cytostatika – smak och luktförändringar

 

Search terms

Items found

Population:

8.     

'cancer chemotherapy'/exp

244 855

9.  

chemotherapy:ab,ti

321 902

10.  

1 OR 2

456 403

Intervention:

11.  

'smell and taste parameters'/exp

7516

12.  

smell:ab,ti OR taste:ab,ti

28 973

13.  

4 OR 5

32 336

Sidan publicerad