Påverka framtidens forskning om socialtjänsten – prioritera viktiga frågor!

Under hösten 2018 fick socialchefer samt brukar- och intresseorganisationer en enkät från Forte och SBU för att inventera behov av forskning inom socialtjänsten.

Vi har sammanställt resultaten – det blev en lista med hela 159 forskningsfrågor. Men vilka av dessa tycker ni är allra viktigast för framtida forskning? Välj ut de tio viktigaste forskningsområdena utifrån dina erfarenheter av eller synpunkter på socialtjänsten!

I pdf:er nedan kan du se exempel på teman och målgrupper som rör forskningsfrågorna som skickats in.

 

 

OBS! Undersökningen avslutades den 19 februari. Svaren och resultaten följs upp i en workshop den 7 mars

Prioriteringen kommer att bearbetas vidare i en mindre arbetsgrupp med företrädare för både socialtjänsten och brukar- och intresseorganisationer.

I slutändan kommer resultatet av inventering och prioritering att användas både i Fortes arbete med ett nytt forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning samt när SBU sammanställer forskning inom socialtjänst.
Forte och SBU skriver en rapport av projektet och resultaten presenteras vid Forte talks, en forskningskonferens, 26 mars 2019

OBS! Besvarandet av enkäten är frivilligt. Forte har samrått med SKL enligt 1982:668 inför utskick av enkäten. I sammanställningarna framgår det inte vem som skrivit vad eller annan personlig information.

Läs mer om hur SBU hanterar personuppgifter

Vid frågor kontakta:
Stella Jacobson: stella.jacobson@forte.se, telefon 08-775 40 97
Therese Åström: therese.astrom@sbu.se, telefon 08- 412 32 86
Projektadministratör: Sara Fundell: sara.fundell@sbu.se