Vill du vara med och välja ut viktiga utvecklingsfrågor inom BUP heldygnsvård?

Anmälan är nu stängd och prioriteringen av frågor startar i mitten av februari.

ersoner/händer runt ett skrivbord teams, brainstorming

 

För att vården inom barn- och ungdomspsykiatrin ska bli så bra som möjligt behöver vi veta vilka arbetssätt och insatser som fungerar bäst. SBU och Socialstyrelsen vill ta reda på vad du som har erfarenhet av BUP heldygnsvård anser vara viktigast att utveckla och forska om.

Målet är att utifrån det som kommit in via vår enkät hösten 2020 välja ut de områden där det finns ett stort behov av kunskap. För att kunna göra detta behöver vi hjälp av dig som har erfarenhet av BUP heldygnsvård som patient, anhörig eller yrkesverksam. Genom att delta i prioriteringen får du en verklig chans att påverka framtida arbete för att förbättra vården.

Kort om arbetet

Arbetet med att välja ut de viktigaste frågorna kommer ske i flera steg:

  • Steg 1 sker via ett formulär på webben. Du kommer få en lista med utvecklingsfrågor som kommit in genom enkätundersökningen (preliminärt i februari 2021). Från listan väljer du ut vilka frågor du anser vara viktigast. Alla som anmäler intresse kan vara med i detta steg.

  • Steg 2 är en workshop där cirka 14-20 personer kommer att erbjudas plats att delta. Preliminärt datum för workshopen är den 13 april 2021. Även du som inte vill vara med i workshopen kan ändå vara med i Steg 1. 

Längre ner kan du anmäla intresse för att delta. En anmälan är inte bindande och du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatt deltagande. Vid stort intresse innebär din anmälan inte en garanterad plats på workshopen. För ungdomar under 18 år går det bra att ha med sig en förälder eller annan vuxen som stöd vid workshopen.

Särskilt om workshopen

Under workshopen kommer du att diskutera med de andra deltagarna och tillsammans tar ni fram en topp 10-lista med de viktigaste frågorna. Cirka 14-20 personer kommer att delta på mötet. De som deltar kommer att vara personer med egen patienterfarenhet, anhöriga och personer som jobbar inom området. I prioriteringarna ska inte forskare som forskar inom just detta område vara med.

Workshopen är planerad till den 13 april 2021 i Stockholm. Men detta kan komma att ändras beroende på rådande omständigheter gällande Covid-19. Innan arbetet startar kommer du att få mer information. Ersättning för en dags arbete ges till de som deltar i workshopen. Vi ersätter även deltagarna för resekostnader i samband med workshopen samt bjuder på lunch under dagen.

 

 

Anmälan är nu stängd och prioriteringen av frågor startar i mitten av februari

Vad händer sedan?

Socialstyrelsen och SBU kommer sedan att arbeta vidare med de frågor som särskilt lyfts fram. Resultatet kommer också att spridas till forskningsfinansiärer, forskare, kliniskt verksamma vårdgivare, patienter och närstående. Det kommer förhoppningsvis att påverka vilken forskning som prioriteras och får anslag, vilket i förlängningen gör att vi får bättre kunskap om vilken vård och vilka insatser som faktiskt fungerar bäst.

Om projektet

Projektet är ett samarbete mellan SBU och Socialstyrelsen. Kontaktpersoner är Karin Rydin, karin.rydin@sbu.se och Marie Österberg, marie.osterberg@sbu.se på SBU och Birgitta Lindelius på Socialstyrelsen, birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring projektet.