Dela med dig av din erfarenhet från barn och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård


Vad ser du skulle kunna förbättra vården inom BUP heldygnsvård? Nu har du chansen att vara med och påverka genom att dela med dig av dina erfarenheter i vår enkät. Enkäten är nu stängd. Du kan anmäla intresse att vara med och välja ut de viktigaste frågorna  som kommit in via enkäten. Mer information finns här.

Varför är detta viktigt?

För att vården inom barn- och ungdomspsykiatrin ska bli så bra som möjligt behöver vi veta vilka arbetssätt och insatser som fungerar bäst. SBU och Socialstyrelsen vill nu ta reda på vad du som har erfarenhet av BUP heldygnsvård anser vara viktigast att utveckla och forska om.

Vem kan vara med?

Alla med intresse av utveckling inom BUP och heldygnsvård kan delta i enkäten.

Vi vänder oss särskilt till dig som är mellan 16 till 25 år och har vårdats inom BUP heldygnsvård eller är anhörig till någon som vårdats inom BUP heldygnsvård.

Vi vill även gärna att du som jobbar inom BUP heldygnsvård eller du som forskar inom området skickar in synpunkter.

Flicka med hörlurar på

Hur gör jag?

I enkäten kan du själv dela med av dina tankar om vad som kan utvecklas i vården. Du är anonym när du svarar på enkäten. Vi efterfrågar INTE uppgifter om dig som är personliga - till exempel namn, ort, ålder, datum osv - i enkäten. Läs mer om hur om hur vi hanterar enkätsvar och personuppgifter.

Enkäten

Enkäten är stängd per den 31/10 

Är du intresserad av att bidra ännu mer?

När vi sammanställt resultaten från enkäten kommer patienter, deras närstående och vårdpersonal att tillsammans välja ut de viktigaste frågorna. Arbetet kommer ske i flera steg första steget sker via en enkät på webben och avslutas med att en mindre grupp träffas en heldag i Stockholm, preliminärt våren 2021. Om du är intresserad av att delta i prioriteringen kan du anmäla ditt intresse här .Det kommer inte att påverka din anonymitet i enkäten.

Flicka kramar sin hund

Vad händer sedan?

Socialstyrelsen och SBU kommer sedan att arbeta vidare med de frågor som särskilt lyfts fram i enkät och diskussioner. Resultatet kommer också att spridas till forskningsfinansiärer, forskare, kliniskt verksamma vårdgivare, patienter och närstående. Det kommer förhoppningsvis att påverka vilken forskning som prioriteras och får anslag, vilket i förlängningen gör att vi får bättre kunskap om vilken vård och vilka insatser som faktiskt fungerar bäst.

Om projektet

Projektet är ett samarbete mellan SBU och Socialstyrelsen. Kontaktpersoner är Karin Rydin, karin.rydin@sbu.se och Marie Österberg, marie.osterberg@sbu.se på SBU och Birgitta Lindelius på Socialstyrelsen, birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring enkäten eller projektet. Här kan du läsa mer om projektet.

 

Foton: Shutterstock. Personerna på bilderna har ingen koppling till ämnet.