Förebyggande av depression under graviditet och efter förlossning

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från amerikanska Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) som utvärderat interventioner för att förebygga depression under graviditeten och efter förlossningen, så kallad perinatal depression. Denna kommentar är en del av SBU:s regeringsuppdrag som rör förlossningsrädsla och psykisk ohälsa under graviditet.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Projektgrupp

Sakkunnig

  • Ann Josefsson, professor, överläkare obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset Linköping, Linköping

SBU

  • Susanne Johansson, projektledare
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Caroline Jungner, projektadministratör

Granskare

  • Karin Sjöström, psykiater, docent, lektor, Malmö Universitet, Malmö
Publicerad: Rapportnr: 2020_04 Diarienr: SBU 2019/564 https://www.sbu.se/2020_04

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Terapi kan minska risken för depression efter förlossning

Vissa psykologiska insatser i samband med graviditet och förlossning kan förebygga depression hos kvinnor med ökad risk. Den slutsatsen dras i en systematisk översikt som SBU har granskat.

Läs artikeln
Sidan publicerad