Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Hur undersöker vi egentligen effekter?

Kommer den här insatsen leda till att fler personer kan försörja sig? Kommer det nya arbetssättet medföra att färre ungdomsbrottslingar återfaller i brott? Och hur är det med eventuella negativa konsekvenser?

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. SBU utvärderar sociala åtgärder mot kriminalitet bland unga

  2. Ny rapport undersöker behandlingar vid beroende i kombination med psykisk sjukdom

  3. Hur undersöker vi egentligen effekter?

  4. Trippelbehandling minskar svåra skov vid måttlig till svår astma

  5. Flera insatser kan hjälpa vid måttlig depression hos personer med demens

  6. Linskirurgi möjlig fördel vid ovanligt glaukom

  7. Diabetes: Samlad forskning visar kopplingar mellan mat och hälsa

  8. Hjälpmedel: El-rullstol upplevs bidra till delaktighet och frihet

  9. Fibromyalgi: Brist på bra studier av metoders varaktiga effekt

  10. Rehab: Kombinerade insatser kan vara bättre vid långvarig smärta