Uppvärmning under operation

Oplanerad hypotermi (låg kroppstemperatur) innebär att kroppstemperaturen oavsiktligt går under 36°C. Det finns risk för hypotermi under operationer. Hypotermi kan leda till komplikationer. För att undvika sådana komplikationer finns det metoder för att hålla patienten varm under operation. Uppvärmningsmetoder kan delas in i passiva, vilka syftar till att isolera för att bibehålla värme, och aktiva vilka syftar till att aktivt tillföra värme. Vilka metoder som används skiljer sig åt mellan olika sjukhus och olika typer av operationer.

Fråga från SBU:s upplysningstjänst

Finns det systematiska översikter som visar vilken typ av uppvärmning som är att föredra under operation?

Frågeställare: Operationssjuksköterska, Lycksele

Sammanfattning

Upplysningstjänsten har identifierat fem systematiska översikter som undersöker vilken metod av uppvärmning som är mest effektiv vid operation.

Sammantaget menar författarna till samtliga översikter att uppvärmning med varm luft (forced air warming) är effektivt, medan författarna till en översikt hävdar att uppvärmning med kläder med cirkulerande varmt vatten är bättre än uppvärmning med enbart varm luft. Passiv uppvärmning är, enligt författarna, inte lika effektiv men kan med fördel användas i kombination med aktiva former av uppvärmning.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2018-09-25
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201830
Diarienr: SBU 2018/289
https://www.sbu.se/ut201830

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Rebecka Björnfors och Christel Hellberg vid SBU.

Sidan publicerad