Oxytocin vid förlossning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Oxytocin är ett läkemedel som kan användas för att påskynda en förlossning som går långsamt genom att öka värkarbetet. Det kan användas ensamt, eller som tillägg till att barnmorskan exempelvis tar hål på fosterhinnan, amniotomi. När värkarbetet ökar finns en möjlighet att det kan påverka barnet negativt.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken risk finns för komplikationer vid användande av oxytocin vid förlossning?

Upplysningstjänstens svar

Sällsynta komplikationer i samband med förlossning kan vara svåra att identifiera i systematiska översikter, t ex om man inte inkluderar studier med ett stort antal personer. Mycket stora datamängder kan vara nödvändiga, exempelvis genom registerstudier.

Upplysningstjänsten har identifierat sex systematiska översikter som tar upp behandling med oxytocin vid förlossning ur olika aspekter. Författarnas slutsatser är generellt att oxytocin inte verkar ge allvarliga komplikationer för mamma eller barn, men också att fler studier av hög kvalitet behövs.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-11-12.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

  • Bugg George J, Siddiqui F, Thornton Jim G. Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2013.
  • Wei S, Wo Bi L, Qi H-P, Xu H, Luo Z-C, Roy C, Fraser William D. Early amniotomy and early oxytocin for prevention of, or therapy for, delay in first stage spontaneous labour compared with routine care. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2013.
  • Costley Philippa L, East Christine E. Oxytocin augmentation of labour in women with epidural analgesia for reducing operative deliveries. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2013.
  • Kenyon S, Tokumasu H, Dowswell T, Pledge D, Mori R. High-dose versus low-dose oxytocin for augmentation of delayed labour. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2013.
  • Wei SQ, Luo ZC, Qi HP, Xu H, Fraser WD. High-dose vs low-dose oxytocin for labor augmentation: a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2010;203:296-304.
  • Alfirevic Z, Kelly Anthony J, Dowswell T. Intravenous oxytocin alone for cervical ripening and induction of labour. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2009.

Frågeställare

Specialist i anestesi- och akutsjukvård, Stockholm

Datum

2014-06-25

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn, jessica.dagerhamn@sbu.se

Övriga medarbetare

Göran Bertilsson

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2014-06-25
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/oxytocin
Sidan publicerad