Värdet av endoskopi och videofluoroskopi i diagnostiken av sväljningsbesvär

Det här utlåtandet är framtaget av HTA Skåne.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.