Gradvis utsläckande med eller utan föräldrars närvaro som behandlingsmetod av sömnproblem hos barn i förskoleåldern

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Rapport från Regionala HTA-rådet Uppsala/Örebroregionen.

Till rapporten

Du kommer att lämna SBU:s webbplats.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2016-03-09
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Publikationer inom samma område

Sidan publicerad