Testning av brösttumörers genprofil vid bröstcancer och måttligt hög risk för att tumören ska komma tillbaka enligt etablerade riskfaktorer

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Nilsson Ek A, Kovács A, Linderholm B, Olofsson Bagge R, Stadig I, Svanberg T, Wallerstedt SM, Strandell A. Gene expression profiles to guide adjuvant chemotherapy in luminal, HER2-negative breast cancer [Genuttrycksprofil för beslut om adjuvant cytostatikabehandling vid hormonkänslig, HER2-negativ bröstcancer]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2019. Regional activity-based HTA 2019:107. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: