Stamcellstransplantation som behandling vid autism i barndomen

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad, blindad, placebokontrollerad överkorsningsstudie, samt en icke-randomiserad kontrollerad studie som studerat effekten av och säkerheten vid autolog, respektive allogen, stamcellstransplantation med navelsträngsblod, som behandling vid autism hos barn. Upplysningstjänsten har även identifierat fyra icke-kontrollerade före-efterstudier. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här