Sömndeprivation jämfört med läkemedelsbehandling vid depression (inklusive bipolär depression)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Ioannou M, Greenbrook JTV, Larson T, Magnusson K, Schmitz L, Sjögren P, Stadig I, Steingrimsson S, Svensson M, Szábo Z, Wartenberg C. Efficacy of sleep deprivation in patients with depression including bipolar depression [Effekter av sömndeprivation som behandling vid depression (inklusive bipolär depression)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2019. Regional activity based HTA 2019:110. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här