Psykodynamisk terapi (PDT) som komplement till antipsykotisk behandling jämfört med sedvanlig behandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med kvarstående psykossymtom

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Fler kontrollerade studier behövs för att avgöra vilka patienter som har nytta av psykodynamisk psykoterapi, hur den bör utformas och hur lång behandlingstiden bör vara för att uppnå optimal effekt. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018. Läs riktlinjerna (rad 57)

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018. Läs riktlinjerna (rad 57)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här