Objektiv mätning av fysisk aktivitet vid misstänkt otillräcklig fysisk aktivitetsnivå hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma vilka aktivitetsmätare som kan användas för att objektivt mäta energiförbrukning och fysisk aktivitet vid olika tillstånd av KOL. Kliniskt är det viktigt att utifrån syfte med registrering välja metod och aktivitetsmätare som avspeglar och korrelerar väl med det man avser mäta. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL (översyn 2017). Läs riktlinjerna (rad K04.08)

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL (översyn 2017). Läs riktlinjerna (rad K04.08)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: