Mikrokirurgisk testikelspermaextraktion hos infertila män med icke-obstruktiv azoospermi jämfört med perkutan spermieaspiration via nålpunktion av testiklar (TESA) avseende graviditeter, levande födda barn och komplikationer

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Vid NOA kan Mikro-TESE jämfört med TESA resultera i signifikant högre frekvens av utbyte av spermier (GRADE ⊕⊕). Läs rapporten

 

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Khatibi A, Eriksson M, Gejervall A-L, Petzold M, Strandell A, Svensson M, Svanberg T, Jivegård L Effectiveness and safety of microsurgical testicular sperm extraction in infertile men with non-obstructive azoospermia [Effektivitet och säkerhet av mikrokirurgisk testikelspermaextraktion hos infertila män med icke-obstruktiv azoospermi]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2019. Regional activity based HTA 2019:108. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här