Medgivandeutredning vid internationella adoptioner

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Medgivandeutredning vid internationella adoptioner

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vad finns?

SBU:s Upplysningstjänst identifierade fem primärstudier, varav tre om det standardiserade instrumentet SAFE (Structured Analysis Family Evaulation). SBU har inte bedömt risken för bias hos dessa studier. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: