Laminärt luftflöde på operationssalar, jämfört med andra ventilationssystem, avseende mortalitet och icke-allvarliga postoperativa infektioner

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Analysen ger inget stöd för att vertikalt laminärflöde, jämfört med andra typer av ventilationssystem i operationssalar, ger en reduktion av allvarliga kirurgiska infektioner vid ortopedisk implantatkirurgi, ortopedisk icke-implantatkirurgi eller vid gastrointestinal-/kärl-/blandad kirurgi. För några jämförelser skulle det kunna finnas en statistiskt signifikant ökad risk men de absoluta skillnaderna var små. Evidensgraden var låg (GRADE ⊕⊕).

Vertikalt laminärflöde, jämfört med annan typ av ventilationssystem i operationssalar, är troligen associerat med en reduktion av CFU-koncentrationen mätt i anslutning till operationsfältet. Evidensgraden var måttligt hög (GRADE ⊕⊕⊕).

Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Houltz E, Erichsen-Andersson A, Björkander E, Grant P, Gustén J, Malchau H, Jivegård L, Liljegren A, Moonen J, Petzold M, Svanberg T, Svensson M, Sjövall H. Effectiveness of laminar versus turbulent airflow in operating theaters, with regard to risk for postoperative surgical infections [Effekten av laminär jämfört med turbulent ventilation i operationssalar, avseende risk för postoperativa infektioner]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2020. Regional activity based HTA 2020:114. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: