Kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) vid typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) vid typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi. Det finns ett underlag för åtgärden för personer med typ 1-diabetes men utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård (översyn 2018). Läs riktlinjerna (rad B69b)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård (översyn 2018). Läs riktlinjerna (rad B69b)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här