Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med motiverande samtal (MI)/Motivational Enhancement Therapy (MET) eller mindfulness jämfört med väntelista eller sedvanlig handläggning vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Fyra studier med totalt 229 deltagare undersökte om kombinationsbehandlingarna kunde minska spelproblemens svårighetsgrad. Effekten direkt efter avslutad behandling var måttlig, SMD 0,49 (–0,97 till –0,01) och det vetenskapliga stödet var begränsat. Endast två studier redovisade effekter vid uppföljning efter 9 till 12 månader. Effekten var mindre men fortfarande signifikant, SMD –0,38 (–0,74 till –0,02). Det vetenskapliga stödet är begränsat. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här