Ketamin som intravenös infusionsbehandling jämfört med annat läkemedel vid svår depression hos vuxna avseende effekter vid upprepade infusioner, långtidseffekter samt suicid/suicidförsök

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

”Den systematiska översikten av Caddy och medförfattare visade att […] Ketaminbehandling kan ha en bättre antidepressiv effekt jämfört med midazolam i upp till en vecka, medan den visade sig ha en likvärdig effekt jämfört med thiopental.” Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Caddy C, Amit BH, McCloud TL, Rendell JM, Furukawa TA, McShane R, Hawton K, Cipriani A. Ketamine and other glutamate receptor modulators for depression in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011612. DOI: 10.1002/14651858.CD011612.pub2. Mer om översikten

Informationen är hämtad från SBU Kommenterar: Ketamin vid svårbehandlad depression. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Kommenterar nr 2017:01. Läs mer här

 

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här