Feminiserande ansiktskirurgi vid könsdysfori hos vuxna med tilldelat manligt födelsekön

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Georgas K, Beckman U, Bryman I, Elander A, Jivegård L, Mattelin E, Olsen Ekerhult T, Persson J, Sandman L, Selvaggi G, Stadig I, Vikberg Adania U, Strandell A. Gender affirmation surgery for gender dysphoria – effects and risks. Könskonfirmerande kirurgi vid könsdysfori – effekter och risker. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska University Hospital, HTA-centrum; 2018. Regional activity based HTA 2018:102. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här