Familjebaserade interventioner jämfört med individuella interventioner vid hedersrelaterat våld och förtryck

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Studier som är generaliserbara till svensk kontext.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Munthe-Kaas HM, Baiju N, Nguyen L. Effect of, and experiences with interventions for young people exposed to forced marriage or honour-related violence: a systematic literature search with sorting. Rapport nr. −2017. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2017. Läs mer här

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsen. Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014. Läs mer här

Informationen är hämtad från SBU:s upplysningstjänst. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här