Elektroniska larm för prevention av fall och fallskador i sluten sjukhusvård eller vid vårdboenden

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från HTA-enheten CAMTÖ:

Anna Messing Eriksson, Maria Klässbo. Effekten av elektroniska larm på fall och fallskador bland patienter i slutenvården. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2018. HTA-rapport 2018:22. Läs snabböversikten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här