Diagnostisk tillförlitlighet av tandröntgen som en metod för att identifiera individer med hög frakturrisk

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Johanen A, Bernhardsson S, Hagman J, Hakeberg M, Hange D, Jonasson G, Laine C, Liljegren A, Lund H, Persson C, Svensson M, Stadig I, Svensson M, Wartenberg C, Sjögren P. Trabecular bone pattern assessment in dental radiographs for prediction of fracture risk [Utvärdering av trabekulärt benmönster i tandröntgenbilder för prediktion av frakturrisk]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2019. Regional activity based HTA 2019:104. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här