Datortomografisk angiografi jämfört med fyrkärlsangiografi för diagnostik av total hjärninfarkt (hjärndöd)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs studier i vilka CTA direkt jämförs med fyrkärlsangiografi som referens. Läs rapporten

Vad finns?

Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att CTA med fyra kärl har en sensitivitet på 86 %, CTA med sju kärl har en sensitivitet på 67 % och CTA med tio kärl har en sensitivitet på 65 %. Dessa bedömningar är i jämförelse med klinisk diagnos på hjärndöd. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 282. ISBN 978-91-88437-24-2. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här