Behandling med fast kombination kortikosteroider (ICS) + långverkande beta-2-agonister (LABA) via Airflusal Forspiro till patienter med astma och/eller KOL

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från HTA-enheten CAMTÖ:
Pulverinhalatorer med fast kombinationsterapi vid astma och KOL – en sammanställning av systematiska översikter kring prestanda in vitro, användarvänlighet och klinisk effekt. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2018. Rapport 2018:25. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här