Basal kroppskännedom jämfört med sedvanlig allmänpsykiatrisk vård eller råd om fysisk aktivitet som tillägg till behandling hos vuxna med lindrig till medelsvår depression eller ångestsyndrom avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

”Det finns överlag få studier om basal kroppskännedom eller andra liknande metoder, där man undersöker behandlings-alternativ till samexisterande kroppsliga besvär vid depression och ångest.” Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. Läs riktlinjerna (rad 13)

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall finns minst begränsat vetenskapligt underlag, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. Läs riktlinjerna (rad 13)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. Läs riktlinjerna (rad 13)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här