Baklofen vid alkoholberoende avseende fri från tungt drickande och andel nyktra dagar

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

På grund av den stora skillnaden i resultat mellan studierna är det önskvärt med fler större, välgjorda studier med denna frågeställning. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (översyn 2019). Läs riktlinjerna (rad C20).

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (översyn 2019). Läs riktlinjerna (rad C20).

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (översyn 2019). Läs riktlinjerna (rad C20)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här