Antibiotika som profylax jämfört med placebo vid PANS/PANDAS hos barn och ungdomar

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Sammantaget finns behov av mer forskning om validiteten av PANS/PANDAS-kriterierna. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. Läs riktlinjerna (rad 14)

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. Läs riktlinjerna (rad 56)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här