Programmets benämning

Project Northland

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Programmets huvudkomponenter består av aktiviteter i skolan, kamratpåverkan, ungdomsdrivna fritidsaktiviteter, involvering av föräldrar och aktiviteter som avses främja gemenskap i lokalsamhället. Genom att intervenera på flera nivåer strävar Project Northland efter att lära ungdomar att omförhandla social påverkan att använda alkohol och andra droger samtidigt som man försöker påverka ungdomarnas sociala miljö, inklusive kamrater, föräldrar, skola och samhälle.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år), Sena tonår (15-18 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Skolan, Fritid & nöjeslivet, Kommun/Samhälle

Utförare

Lärare

Beskrivning Utförare

Project Northland utförs i huvudsak av klasslärare, men eftersom insatserna berör stora grupper i lokalsamhället krävs ofta medverkan från ett flertal utförare samt en funktion för att monitorera och koordinera insatserna.

Kompetenskrav Utförare

Inom Project Northland finns flera utbildningar med varierande längd och inriktning.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Nej

Visad effekt

En utvärdering av den första fasen av Project Northland gjordes i 24 skoldistrikt i nordöstra Minnesota. Resultatet visade att en lägre andel elever brukat alkohol under de senaste dagarna. Vid uppföljning tre år senare hade effekten avklingat [281,297]. Vid en replikering av Project Northland i 61 kommunala skolor i Chicago påverkades inte alkoholkonsumtionen [280]. Studien i nordöstra Minnesota visade också att Project Northland inte hade några signifikanta effekter på konsumtion av cannabis vid någon mätpunkt [297].

Referenser:

[280] Komro Kelli A, Perry Cheryl L, Veblen-Mortenson S, Farbakhsh K, Toomey Traci L, Stigler Melissa H, et al. Outcomes from a randomized controlled trial of a multi-component alcohol use preventive intervention for urban youth: Project Northland Chicago. Addiction 2008;103:606-18.

[281] Perry CL, Williams CL, Komro KA, Veblen-Mortenson S, Stigler MH,
Munson KA, et al. Project Northland: long-term outcomes of community action to reduce adolescent alcohol use. Health Educ Res 2002;17:117-32.

[297] Perry Cheryl L, Williams Carolyn L, Veblen-Mortenson S, Toomey Traci L, Komro Kelli A, Anstine Pamela S, et al. Project Northland: Outcomes of a Communitywide Alcohol Use Prevention Program During Early Adolescence. Am J Public Health 1996;86:956-56.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Ingen av studierna av Project Northland kunde läggas in i metaanalys. Därför har inte vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE bedömts.

Utvärdering gjord i

USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Enligt beräkningar som redovisas av Blueprint uppskattas kostnaden under det första året i programmet till motsvarande cirka 130 svenska kronor per elev, förutsatt att 750 elever i högstadiet samt 250 gymnasieelever deltar i Project Northland.

Programutvecklare

Cheryl L. Perry, Ph.D. Professor and Regional Dean, University of Texas School of Public Health, Austin Regional Campus, 1616 Guadalupe Street, Suite 6.300 Austin, TX 78701

Telefon (512) 391-2536

Cheryl.L.Perry@uth.tmc.edu

www.hazelden.org/web/go/projectnorthland