Vård vid sexuellt våld

Regeringen har gett Socialstyrelsen och SBU i uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Uppdraget till SBU består av att bistå Socialstyrelsen med kunskapsunderlag avseende vård av personer som utsatts för sexuellt våld.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Syfte

Syftet med projektet är att utvärdera relevanta psykologiska och psykosociala behandlingar för personer som utsatts för sexuellt våld. Barn och personer med kognitiv nedsättning kommer särskilt att beaktas.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2024 Diarienr: SBU 2022/606

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Filip Arnberg, docent, leg psykolog
  • Ulrik Kihlbom, professor i medicinsk etik
  • Charlotta Löfgren, professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi
  • Gisela Priebe, professor, leg psykolog
  • Mikaela Starke, professor i socialt arbete

Från SBU

  • Helena Domeij, projektledare
  • Klas Moberg, informationsspecialist
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Jonas Bergström, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad