Mindfulness vid adhd

I publikationstypen SBU Kommenterar så identifierar, granskar och belyser SBU vetenskapliga kunskapssammanställningar från andra aktörer.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Publicerad: Diarienr: SBU 2023/1226
Sidan publicerad