Att minska akuta vårdövergångar

I publikationstypen SBU Kommenterar så identifierar, granskar och belyser SBU vetenskapliga kunskapssammanställningar från andra aktörer.

Lästid: ca 2 min Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2024 Diarienr: SBU 2024/244

Bakgrund

Personer som bor i Särskilt boende för äldre (SÄBO) är ofta sköra och har komplexa vårdbehov. Om boendet saknar tillgång till tillräcklig medicinsk kompetens kan personerna, vid akut försämring, behöva transporteras till akutsjukhus för bedömning och behandling. En sådan vårdövergång, det vill säga när ansvaret för vården av en individ flyttas mellan olika verksamheter, kan medföra risker för patientsäkerheten och obehag för den äldre personen. Det är ofta mer gynnsamt för den äldre personen att inte behöva byta miljö. Dessutom innebär akuta vårdbesök och inläggningar, som hade kunnat undvikas, en onödig ökad belastning på akutmottagningar och vårdplatser på sjukhus.

Det finns alltså flera anledningar till att sträva efter att i första hand förebygga akuta försämring, och om så ändå sker, i första hand ge personer i äldreboenden god vård på plats, när så är möjligt. För att belysa den evidens som finns, arbetar SBU för närvarande med en kommentar på en systematisk översikt som har sammanställt forskning om insatser för att minska antalet vårdövergångar mellan särskilda boenden för äldre och akutsjukvården.

Kommenterad systematisk översikt:

Chambers D, Cantrell A, Preston L, Marincowitz C, Wright L, Conroy S, Lee Gordon A. Reducing unplanned hospital admissions from care homes: a systematic review. 2023;11:18. Available from: https://doi.org/10.3310/KLPW6338.

Projektgrupp

Liv Thalén, projektledare

Anna Christensson, biträdande projektledare

Jenny Berg, hälsoekonom

Fredrik Tholander, samordnare

Irini Åberg, projektadministratör

Klas Moberg, informationsspecialist

Jenny Odeberg, projektansvarig chef

Sidan uppdaterad