Insatser för beteendeförändring som syftar till att främja hälsa och förebygga funktionsnedsättning hos äldre

Att identifiera och kartlägga systematiska översikter av insatser för beteendeförändring som syftar till att främja hälsa och förebygga funktionsnedsättning hos äldre.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2025

Bakgrund


En ökande andel av befolkningen lever allt längre, och även om många fortfarande i höga åldrar mår bra, och klarar sig utan stöd i hemmet, ökar risken för sjukdom och funktionsnedsättning med ålder. Nedsatt hälsa orsakar lidande för individen och kostar resurser i vården och äldreomsorgen. Att främja hälsa och förebygga hälsoproblem kan bidra både till högre livskvalitet på individnivå och lägre kostnader på samhällsnivå. Med den här kartläggningen vill vi visa vilka hälsofrämjande insatser för beteendeförändring för äldre som har utvärderats i forskningen, och vilket vetenskapligt stöd det finns för dem.

Projektgrupp

Sakkunniga 

  • Under uppsättning


Projektdeltagare från SBU 

  • Anna Christensson, projektledare
  • Annika Bring, biträdande projektledare
  • Klas Moberg, informationsspecialist
  • Sara Fundell, projektadministratör 
Sidan uppdaterad