Utvecklingsprojekt

På SBU pågår utvecklingsprojekt med syfte att förbättra kvalitet i vårt arbete med att göra systematiska översikter. Detta kan till exempel handla om att utvärdera nya databaser eller screeningverktyg, hur man kan analysera och sammanställa olika typer av data (dikotoma, kontinuerliga, diagnostiska eller kvalitativa) på bästa sätt.

Här publicerar vi arbeten/rapporter från utvecklingsprojekt som vi tror kan vara relevanta för andra organisationer, myndigheter eller personer som jobbar eller är intresserad av dessa frågor.

Metodutvecklingsprojekt