Inspelade webbinar

Här hittar du alla våra inspelade webbinar.

SBU:s upplysningstjänst - för dig som har en fråga om en metod eller insats

Utredare från SBU:s upplysningstjänst berättar om hur vi arbetar med att söka redan sammanställd forskning för att svara på frågor från personer som arbetar inom hälso-och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt funktionshinderområdet. Webbinariet sändes 16 januari 2024.

Litteratursökning för dig som inte är bibliotikarie eller informationsspecialist

Vad skiljer en systematisk litteratursökning från att söka vetenskaplig litteratur i allmänhet? Hur mycket förväntas jag som till exempel projektledare bottna i systematisk litteratursökningsmetodik? Och varför måste det gallras så många (irrelevanta) sökträffar? Webbinariet hölls digitalt den 26 april 2023.

Core Outcome Set

Vad är ett Core Outcome Set, på svenska kallat prioriterade utfall, och varför behövs de? Hur tar man fram ett Core Outcome Set och vad förväntas av de som deltar i dessa projekt? I vårt webbinarium utgår vi från SBU:s erfarenheter av att genomföra och delta i den typen av projekt. Webbinariet sändes 7 september 2022.