Tidigare versioner av metodboken

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten (oktober 2020). Publicerades endast elektroniskt. Läs pdf

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten (april 2020). Publicerades endast elektroniskt. Läs pdf

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten:
En handbok. 3 uppl (2017). Läs pdf

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården:
En handbok. 2 uppl (2014). Läs pdf

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården:
En handbok. 1 uppl (2013). Läs pdf