Läsanvisning

Den här ordlistan förklarar ett urval av ord som förekommer i SBU:s publikationer och som används i samband med kliniska prövningar och utvärdering. Syftet är att texterna ska bli begripliga för en bredare grupp.

Därför används här ett enklare språk än vad som är vanligt i forskningssammanhang. Detta innebär samtidigt att förklaringarna inte alltid uppfyller de krav som kan ställas på en strikt vetenskaplig definition. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa av orden även används i andra sammanhang, där de kan ha en annan betydelse eller valör.

Vissa av ordförklaringarna har kompletterats med anmärkningar, exempel, svenska synonymer och engelska termer. Ibland ges också hänvisningar till andra uppslagsord. Hänvisningen ”jämför” leder vidare till ett ord som är besläktat men som har en annan betydelse. Hänvisningen ”se X” leder till en synonym, medan ”se under X” pekar på ett annat ställe i listan där det finns mer information om ordet.

Listan utgår från en tidigare ordlista (med termer inom medicin och klinisk forskning) som togs fram av docent Jörgen Malmquist. Innehållet har bearbetats och kompletterats med vissa termer från socialtjänsten (från Socialstyrelsens termbank). Förklaringarna har också granskats av terminolog.

SBU:s ordförklaringar finns i Rikstermbanken

Redaktör: Ragnar Levi