Att skicka Svefaktura

SBU använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. Denna information riktar sig till våra leverantörer som behöver ansluta sig för att skicka Svefakturor till SBU.

Enligt föreskriften 2003:770 ska samtliga myndigheter i Sverige senast den 1 november 2018 kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Den 1 april 2019 börjar också lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla. Då kommer SBU i en upphandling att kräva att fakturor ska hanteras i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Nedan finns alla uppgifter ni behöver för att kunna komma igång med att skicka elektroniska fakturor till oss.

1. Att skicka Svefaktura via Peppol

Uppgifter ni behöver för att kunna skicka Svefaktura till oss via PEPPOL-nätverket:

Adress i PEPPOL: 0007: 2021004417

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats enligt följande:

https://www.digg.se/digitala-tjanster/peppol

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) finns andra alternativ.

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-län.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

SBU:s partsidentitet: 2021004417 (SBU:s organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1202 (observera att denna URL inte går att surfa till med en webbläsare utan är bara åtkomlig via en e-fakturaprogramvara som har stöd för SFTI Transportprofil BAS)

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats enligt följande:

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se punkt 2).

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

4.  Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

5. Kontaktuppgifter

Vår kontaktperson och mottagare av information och frågor i detta ärende är:

Anna Roehring Florczyk
e-post: Anna.RoehringFlorczyk@sbu.se
telefon: 08-412 32 11