Vilken effekt har kombinerad behandling med laser, pulserande elektromagnetiska fält samt kontroll av fria radikaler i blod vid hörsel- och balansrubbningar?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2010-03-01.

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte kunnat identifiera några HTA-rapporter*, systematiska översikter eller kontrollerade studier för kombinations-behandling med laser, elektromagnetiska fält och kontroll av fria radikaler mot hörsel- och balansrubbningar. För kombinationsbehandlingen har vi endast funnit en okontrollerad studie på 48 patienter med hyperakusi (överkänslighet för ljud) [1]. Denna studie ger inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna dra några slutsatser avseende effekter av kombinationsbehandlingen för någon indikation.

Det finns randomiserade kontrollerade studier som har undersökt behandling med antingen laser, elektromagnetiska fält eller antioxidanter. Resultat från dessa studier kan inte automatiskt överföras till att gälla även för kombinationsbehandlingen.

Referenser

  1. Zazzio M. Pain Threshold Improvement for Chronic Hyperacusis Patients in a Prospective Clinical Study. Photomed Laser Surg. 2009.

* HTA: Health Technology Assessment – en utvärdering av medicinska metoder med genomgång av ekonomiska, etiska och samhälleliga aspekter. HTA-rapporter sammanställs av HTA-organisationer.


Datum

2010-04-21

Programschef

Jan Liliemark, SBU

Projektledare

Karin Rydin, SBU

Informationsspecialist

Sally Saad

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2010-04-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/elektromagnetiska

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Till och med mars 2010

Databaser
The INATHA database, The Cochrane Library, CRD databases, The Othanen database, PubMed

Söktermer (enligt PubMed sökning)
("tinnitus"[Title/Abstract] OR "sudden deafness"[Title/Abstract] OR "ear disorder"[Title/Abstract] OR "ear disorders"[Title/Abstract] OR "Ear Diseases"[Mesh] OR "hyperacusis"[Title/Abstract] OR "Hearing Disorders"[Mesh] OR "otitis"[Title/Abstract] OR "tympanic membrane perforation"[Title/Abstract] OR "eardrum perforation"[Title/Abstract] OR "eardrum perforations"[Title/Abstract] OR "hearing loss"[Title/Abstract] OR "meniere disease"[Title/Abstract] OR "vertigo"[Title/Abstract] OR "Vertigo"[Mesh] OR "balance disorder"[Title/Abstract] OR "balance disorders"[Title/Abstract]) AND ("pulsed electromagnetic field therapy"[Title/Abstract] OR "repetitive transcranial magnetic stimulation"[Title/Abstract] OR "rtms"[Title/Abstract] OR "Magnetic Field Therapy"[Mesh] OR "Transcranial Magnetic Stimulation"[Mesh] OR laser[Title/Abstract] OR "laser therapy"[Title/Abstract] OR "laser therapy"[MeSH Terms]  OR "free radical"[Title/Abstract] OR "free radicals"[Title/Abstract] OR "antioxidant"[Title/Abstract] OR "antioxidants"[Title/Abstract] OR "Antioxidants"[Mesh] OR "Free Radicals"[Mesh])

Avgränsningar
Systematic reviews, Meta-analysis, Randomized Clinical trials

Sidan publicerad