Självtestning och egenvård vid användning av blodproppsförebyggande läkemedel

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Patienter med en ökad risk för trombos (blodproppar) kan behöva behandlas med blodproppsförebyggande läkemedel (antikoagulantia) av typen vitamin K-antagonister. Ett vanligt sådant läkemedel är warfarin. För vissa patienter kan självtestning och egenvård vara ett alternativ till rutinsjukvård. 

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken evidens finns för att använda självtestning och egenvård vid användning av blodproppsförebyggande läkemedel?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har för denna frågeställning identifierat fyra systematiska översikter och metaanalyser om användning av självtestning och egenvård vid behandling med blodproppsförebyggande läkemedel. Vi har valt att begränsa svaret till publikationer efter 2010. Översikter som publicerats tidigare än 2010 presenteras endast i en lista. Översikterna har enbart inkluderat RCT:er.

Författarna drar samstämmigt slutsatsen att för patienter som kan klara av självtestning och egenvård minskar antalet blodproppar. I tre av de systematiska översikterna drar också författarna slutsatsen att vid långtidsanvändning över två månader och hos patienter med mekaniska hjärtklaffar minskar dödligheten. Samtliga författare påpekar även att självtestning och egenvård inte är möjlig för alla patienter. Författarnas svar går i linje med SBU:s rapport från 2007.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom kvaliteten på de ingående studierna inte har bedömts. SBU redovisar därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-07-28.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Heneghan C, Ward A, Perera R. Self-monitoring of oral anticoagulation: Systematic review and meta-analysis of individual patient data. The Lancet 2012;379:322-334.

Bloomfield HE, Krause A, Greer N, Taylor BC, MacDonald R, Rutks I, et al. Meta-analysis: Effect of patient self-testing and self-management of long-term anticoagulation on major clinical outcomes. Annals of Internal Medicine 2011;154:472-482.

Xu Z, Wang Z, Ou J, Xu Y, Yang S, Zhang X. Two monitoring methods of oral anticoagulant therapy in patients with mechanical heart valve prothesis: A meta-analysis. Journal of Thrombosis and Thrombolysis 2012;33:38-47.

Garcia-Alamino Josep M, Ward Alison M, Alonso-Coello P, Perera R, Bankhead C, Fitzmaurice D, et al. Self-monitoring and self-management of oral anticoagulation. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2010.


Frågeställare

Universitetsadjunkt, Skåne

Datum

2014-10-08

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-10-08
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/egenvard

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2014-07-28

Databaser
EMBASE via Medline via embase.com, The Cochrane Library via Wiley,
CRD


Söktermer

 

EMBASE & Medline via embase.com, 28 Juli 2014

Self-testing and self-management of oral anticoagulation

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

'home care'/exp OR 'home care':ab,ti OR 'self test':ab,ti OR 'self testing':ab,ti OR telemedicine:ab,ti

66151

Intervention:

2.     

'warfarin'/exp OR warfarin:ab,ti OR anticoagulant:ab,ti

100826

3.     

coaguchek

328

Limits:

4.     

'systematic review'/exp OR systematic:ab,ti OR meta:ab,ti OR 'meta analysis'/exp

314319

Final

((#1 AND #2) OR #3) AND #4

45

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE
hierarchy

:ti:ab = Title or abstract

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

Cochrane Library via Wiley, 28 Juli 2014

Self-testing and self-management of oral anticoagulation

 

Search terms

Items found

Population:

5.     

"home care":ti,ab,kw (Word variations have been searched) OR "self testing":ti,ab,kw (Word variations have been searched) OR coaguchek:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

3060

Intervention:

6.     

MeSH descriptor: [Warfarin] explode all trees OR "anticoagulant":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

6504

Final

#1 AND #2

53 (CDSR-2, DARE-1, CENTRAL-40, HTA-6,  EED-4)

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

“”Citation Marks; searches for an exact phrase

Ti,ab,kw=title, abstract and key word

No indexing free text search

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

 

 

CRD, 20 dec 2013

Self-testing and self-management of oral anticoagulation

 

Search terms

Items found

Population:

7.     

(home) OR (self) OR (coaguchek)

5594

Intervention:

8.     

(warfarin) OR (anticoagulant)

602

Combined sets

9.     

#1 AND #2

70

Final

 

70

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad