Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och ökad blödningsrisk vid mag- och tarmkirurgi

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Ger NSAID-läkemedel ökad blödningsrisk vid mag- och tarmkirurgi?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat fyra systematiska översikter och sju randomiserade kontrollerade studier (RCT) som undersökt om NSAID-läkemedel ger ökad blödningsrisk vid kirurgi jämfört med placebo eller andra läkemedel. De fyra systematiska översikterna inkluderar även studier vid andra typer av kirurgi än mag- och tarmkirurgi. De sju RCT:erna undersöker blödningsrisk vid kirurgiskt borttagande av gallblåsa och annan bukkirurgi (exempelvis tumörkirurgi). Samtliga RCT var dubbelblindade.

Författarna till två av översikterna som undersöker selektiva COX-2-hämmare drar slutsatsen att studierna inte visar på någon skillnad mellan grupperna. Författarna till de två övriga översikterna drar slutsatsen att NSAID kan leda till en viss ökad risk för blödning vid operation.

Författarna till RCT:erna drar slutsatsen att det inte fanns några betydande skillnader i blödningstendens, blodförlust eller blödningstid jämfört med kontrollgruppen. I en av studierna med ketorolac, som getts under operation, ökade blödningstiden jämfört med placebo. De randomiserade studierna inkluderar få deltagare (n=16 till 60).

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 150609.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Elia N, Lysakowski C, Tramèr MR. Does multimodal analgesia with acetaminophen, nonsteroidal antiinflammatory drugs, or selective cyclooxygenase-2 inhibitors and patient-controlled analgesia morphine offer advantages over morphine alone? Meta-analyses of randomized trials. Anesthesiology 2005;103:1296-1304.

Maund E, McDaid C, Rice S, Wright K, Jenkins B, Woolacott N. Paracetamol and selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs for the reduction in morphine-related side-effects after major surgery: A systematic review. British Journal of Anaesthesia 2011;106:292-297.

McDaid C, Maund E, Rice S, Wright K, Jenkins B, Woolacott N. Paracetamol and selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (nsaids) for the reduction of morphine-related side effects after major surgery: A systematic review. Health Technology Assessment 2010;14:1-196.

Straube S, Derry S, McQuay HJ, Moore RA. Effect of preoperative Cox-II-selective NSAIDs (coxibs) on postoperative outcomes: a systematic review of randomized studies. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2005;49:601-613.

Zemmel MH. The role of COX-2 inhibitors in the perioperative setting: efficacy and safety. A systematic review. AANA Journal 2006;74:49-60.

Randomiserade kontrollerade studier

Varrassi G, Panella L, Piroli A, Marinangeli F, Varrassi S, Wolman I, et al. The effects of perioperative ketorolac infusion on postoperative pain and endocrine-metabolic response. Anesthesia and Analgesia 1994;78:514-519.

Cheng PGB, Lim MJ, Onsiong MK, Chiu KYW, Chan MK, Li KWM, et al. Celecoxib premedication in post-operative analgesia for laparoscopic cholecystectomy. Acute Pain 2004;6:23-28.

Oberhofer D, Skok J, Nesek-Adam V. Intravenous ketoprofen in postoperative pain treatment after major abdominal surgery. In: World journal of surgery; 2005. p 446-9.

Power I, Noble DW, Douglas E, Spence AA. Comparison of i.m. ketorolac trometamol and morphine sulphate for pain relief after cholecystectomy. Br J Anaesth 1990;65:448-55.

Puura A, Puolakka P, Rorarius M, Salmelin R, Lindgren L. Etoricoxib pre-medication for post-operative pain after laparoscopic cholecystectomy. In: Acta anaesthesiologica Scandinavica; 2006. p 688-93.

Sandhu T, Paiboonworachat S, Ko-iam W. Effects of preemptive analgesia in laparoscopic cholecystectomy: a double-blind randomized controlled trial. Surg Endosc 2011;25:23-7.

Saravanan P, Badhe A, Rajendran KM, Sahai A. A clinical trial of perioperative ketorolac infusion on postoperative pain relief. Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology 1999;15:271-278.

Ladda ner sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-11-17
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 150609

Databaser

PubMed via NLM, Cochrane Library via Wiley, Embase via embase, CDR.

Söktermer

PubMed via NLM 8 June 2015

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and risk for bleeding after gastrointestinal surgery
  Search terms Items found
Population:
1. Search ("Digestive System Surgical Procedures"[Mesh]) OR ((((intestine[Title/Abstract]) OR abdominal[Title/Abstract])) AND surgical[Title/Abstract]) 317 332
Intervention:
2. Search ("Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal"[Mesh]) OR NSAID[Title/Abstract] 71 293
Study types:
3. Search ("Hemorrhage"[Mesh]) OR bleeding[Title/Abstract] 356 376
Final #1 AND #2 AND #3 331

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[Title/Abstract] = Title or abstract

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 8 June 2015
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and risk for bleeding after gastrointestinal surgery

 

Search terms Items found
Population:
1. "surgery":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 79 588
Intervention:
2. MeSH descriptor: [Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal] explode all trees 6 587
3. NSAID:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 1 746
Outcome:
4. "bleeding":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 18 204
Final #1 AND (#2 OR #3) AND #4 98 (2CDSR, 90 CENTRAL and 1 CRM)

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy
[TI, AB, KW] = Title, abstract or keyword
CDSR = Cochrane Database of Systematic Review
CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”
CRM = Method Studies 

 

Embase via embase.com 9 juni 2015
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and risk for bleeding after gastrointestinal surgery
  Search terms Items found
Population:
5. 'abdominal surgery'/exp OR 'abdominal surgery':ab,ti OR 'gastrointestinal surgery'/exp OR 'gastrointestinal surgery':ab,ti OR 'intestinal surgery':ab,ti OR 'intestinal surgery'/exp 598 737
6. 'bleeding'/exp OR 'bleeding':ab,ti 697 520
Intervention:
7. 'nonsteroid antiinflammatory agent'/exp OR nonsteroid NEAR/2 'anti inflammatory' OR nsaid:ab,ti OR nsaids:ab,ti 471 076
Study types:
8. 'systematic review'/exp OR systematic:ab,ti OR meta:ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR (randomized AND controlled) OR 'observational study'/exp OR 'controlled study'/exp 5,132,194
Final #1 AND #2 AND #3 AND #4 711

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy
:ti:ab = Title or abstract
’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

CDR DATUM 8 juni 2015
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and risk for bleeding after gastrointestinal surgery
  Search terms Items found
Population:
9. MeSH DESCRIPTOR Gastrointestinal Hemorrhage EXPLODE ALL TREES 261
10. (bleeding) AND (surgical) 547
Intervention:
11. MeSH DESCRIPTOR Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal EXPLODE ALL TREES 989
12. (NSAID) 238
Final (#1 OR #2) AND (#3 OR #4) 65

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.

Projektgrupp

Publiceringsdatum

2015-11-17

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Anna Edemo

Sidan publicerad