Behandling av aggressivitet och agitation vid psykos

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

En psykos kan orsakas av flera olika sjukdomar, exempelvis schizofreni. En akut psykos orsakas ofta av narkotika. Vid aggressivitet och oro i samband med en akut psykos behövs snabbverkande lugnande behandling.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken evidens finns för behandling av aggressivitet i samband med akut psykos?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat åtta systematiska översikter publicerade efter år 2004 som tar upp behandling av akut psykos. En av dessa gäller amfetamininducerad psykos, i de övriga har deltagarna någon psykossjukdom. Alla författarna drar slutsatsen att fler studier behövs för att man säkert ska kunna säga något om vilka behandlingar som är effektiva vid akut psykos.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2015-04-28.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Richards JR, Albertson TE, Derlet RW, Lange RA, Olson KR, Horowitz BZ. Treatment of toxicity from amphetamines, related derivatives, and analogues: A systematic clinical review. Drug and alcohol dependence 2015;150:1-13.

Gillies, D, Stephanie S, Alison B, John R. Benzodiazepines for psychosis-induced aggression or agitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013.

Powney Melanie J, Adams Clive E, Jones H. Haloperidol for psychosis-induced aggression or agitation (rapid tranquillisation). Cochrane Database of Systematic Reviews 2012.

Jayakody K, Gibson Roger C, Kumar A, Gunadasa S. Zuclopenthixol acetate for acute schizophrenia and similar serious mental illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012.

Ahmed U, Jones H, Adams Clive E. Chlorpromazine for psychosis induced aggression or agitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010.

Huf G, Alexander J, Allen Michael H, Raveendran Nirmal S. Haloperidol plus promethazine for psychosis-induced aggression. Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2009. 

Muralidharan S, Fenton M. Containment strategies for people with serious mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2006.


Frågeställare

Chefsöverläkare/samordnare, Örebro

Publiceringsdatum

2015-10-05

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn

Övriga medarbetare

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-10-05
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/agitation

Sökord

Akut psykos

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 150428

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, PsycINFO via ebsco.com

Söktermer

PubMed via NLM 28 April 2015
Acute psychosis
  Search terms Items found
Population:
1. "Schizophrenia and Disorders with Psychotic Features"[Mesh] 118 336
2. (psychos*[Title/Abstract]) OR psychot*[Title/Abstract] 176 859
3. 1 OR 2 261 362
4. acute[Title/Abstract] 896 574
5. 3 AND 4 13 554
Final 5 AND systematic[sb] 546

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TIAB] = Title or abstract

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 28 April 2015
Acute psychosis
  Search terms Items found
Population:
1. MeSH descriptor: [Schizophrenia and Disorders with Psychotic Features] explode all trees 5 870
2. acute:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 69 365
Final 1 AND 2 CDSR/23
DARE/6
HTA/2

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TI,AB,KW] = Title, abstract, or keyword

* = Truncation

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

HTA = Health Technology Assessments

 

PsycINFO via ebsco.com 28 April 2015
  Search terms Items found
Population:
3. MM "Psychosis" OR MM "Acute Psychosis" OR MM "Affective Psychosis" OR MM "Alcoholic Psychosis" OR MM "Capgras Syndrome" OR MM "Childhood Psychosis" OR MM "Chronic Psychosis" OR MM "Experimental Psychosis" OR MM "Hallucinosis" OR MM "Paranoia (Psychosis)" OR MM "Postpartum Psychosis" OR MM "Reactive Psychosis" OR MM "Schizophrenia" OR MM "Senile Psychosis" OR MM "Toxic Psychoses" 83 524
Limits:
4. Limiters Methodology: -Systematic Review, -Meta Analysis  
5. Source Types: Academic Journals  
6. 2 OR 3  
Final 1 AND 4 1075

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

AB = Abstract

AU = Author

DE = Term from the thesaurus

MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus

MM = Major Concept

TI = Title

TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's searchable fields

ZC = Methodology Index

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad