Upplysningstjänstens svar om hyperbar syrgasbehandling

Hyperbar syrgasbehandling, HBO, antas öka syresättningen och stimulera nybildning av blodkärl, och används därför för att underlätta en rad olika läkningsprocesser.

Hyperbar syrgasbehandling mot svårläkta sår hos patienter med diabetes

Det är inte helt klart om hyperbar syrgasbehandling är ett effektivt tillägg i behandlingen av svårläkta ben- och/eller fotsår hos vuxna patienter med diabetes. En tidigare Cochraneöversikt finner förbättrad sårläkning och minskad risk för amputation men resultaten av andra sammanställningar och studier är mindre positiva. Läs hela svaret 

Hyperbar syrgasbehandling vid vävnadsdöd i ben orsakad av strålbehandling mot cancer

Slutsatsen av de fyra systematiska översikter som publicerats sedan år 2000 är att HBO-behandling troligen har positiv effekt vid strålningsorsakad benvävnadsdöd.

Behandlingen bedöms kunna öka chansen till läkning och minska risken för sårruptur. Läs hela svaret 

Hyperbar syrgasbehandling av strålningsorsakad inflammation i urinblåsa och ändtarm

Hyperbar syrgasbehandling används ibland som tillägg till konventionell behandling av inflammation i urinblåsa (cystit) respektive ändtarm (proktit) som orsakats av strålbehandling mot cancer.

HBO bedöms i flera översikter kunna förbättra läkningen vid strålningsorsakad proktit, men mer forskning krävs. Effekten vid cystit är än mindre klar. Läs hela svaret

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Viss kunskap finns om syrgas i tryckkammare

Efter frågor från vården har SBU undersökt vilka studier som finns av övertrycksbehandling med syrgas vid vissa strålskador och vid diabetessår på fötter.

Läs mer
Sidan uppdaterad