Kinesiotejp

Kinesiotejp är en färgglad och elastisk sporttejp som främst används inom idrottsmedicin för att stabilisera skadade muskler och leder hos idrottande individer. Frågan som nu ställs är om kinesiotejp även kan användas vid andra muskelrelaterade sjukdomstillstånd?

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

För vilka tillstånd inom primärvård och idrottsmedicin har kinesiotejp effekt?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat 13 systematiska översikter som utvärderar effekten av användande av så kallad kinesiotejp på patienter (10 översikter) och friska idrottande individer (3 översikter) vid muskuloskeletala besvär. De primära utfallsmåtten var muskelfunktion, graden av smärta, rörelseomfång och muskelstyrka.

Enligt författarna hade kinesiotejp en liten positiv effekt på smärtreduktion och muskelfunktion hos patienterna, men denna effekt ansågs vara så liten att den inte kunde uppfattas vara klinisk relevant.

Även hos friska och idrottande individer såg författarna att kinesiotejp hade en liten eller försumbar effekt.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

 1. Gatt M, Willis S, Leuschner S. A meta-analysis of the effectiveness and safety of kinesiology taping in the management of cancer-related lymphoedema. 2017 Sep;26(5). doi: 10.1111/ecc.12510. Epub 2016 May 11.
 2. Desjardins-Charbonneau A, Roy JS, Dionne CE, Desmeules F. The efficacy of taping for rotator cuff tendinopathy: a systematic review and meta-analysis. Int J Sports Phys Ther 2015;10:420-33.
 3. Ouyang JH, Chang KH, Hsu WY, Cho YT, Liou TH, Lin YN. Non-elastic taping, but not elastic taping, provides benefits for patients with knee osteoarthritis: systemic review and meta-analysis. Clin Rehabil 2017:269215517717307.
 4. Chang WD, Chen FC, Lee CL, Lin HY, Lai PT. Effects of Kinesio Taping versus McConnell Taping for Patellofemoral Pain Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med 2015;2015:471208.
 5. Logan CA, Bhashyam AR, Tisosky AJ, Haber DB, Jorgensen A, Roy A, et al. Systematic Review of the Effect of Taping Techniques on Patellofemoral Pain Syndrome. Sports Health 2017:1941738117710938.
 6. Mostafavifar M, Wertz J, Borchers J. A systematic review of the effectiveness of kinesio taping for musculoskeletal injury. Phys Sportsmed 2012;40:33-40.
 7. Kalron A, Bar-Sela S. A systematic review of the effectiveness of Kinesio Taping--fact or fashion? Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:699-709.
 8. Parreira Pdo C, Costa Lda C, Hespanhol LC, Jr., Lopes AD, Costa LO. Current evidence does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic review. J Physiother 2014;60:31-9.
 9. Montalvo AM, Cara EL, Myer GD. Effect of kinesiology taping on pain in individuals with musculoskeletal injuries: systematic review and meta-analysis. Phys Sportsmed 2014;42:48-57.
 10. Lim EC, Tay MG. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tape application. Br J Sports Med 2015;49:1558-66.
 11. Williams S, Whatman C, Hume PA, Sheerin K. Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries: a meta-analysis of the evidence for its effectiveness. Sports Med 2012;42:153-64.
 12. Drouin JL, McAlpine CT, Primak KA, Kissel J. The effects of kinesiotape on athletic-based performance outcomes in healthy, active individuals: a literature synthesis. Journal of the Canadian Chiropractic Association 2013;57:356-65.
 13. Csapo R, Alegre LM. Effects of Kinesio((R)) taping on skeletal muscle strength-A meta-analysis of current evidence. J Sci Med Sport 2015;18:450-6.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-11-07
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201720

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Charlotte Woschnagg, Laura Lintamo och Miriam Entesarian Matsson vid SBU. Det har granskats av Agneta Ståhle, professor i sjukgymnastik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi vid Karolinska Institutet.

Sidan publicerad