Karin: 3. Återbesök

Proverna är normala. Karin mår fortsatt lika dåligt. Gör strukturerad intervju MINI.06 och finner kriterier uppfyllda för depression, recidiverande depression samt bipolär typ 2 då patienten vid frågor visar sig ha haft episoder av hypomani när hon varit full av energi, inte behövt sova så mycket. Men hon har ju själv inte störts av detta och därför inte sökt hjälp för det då. Visar sig dock att det finns bipolär sjukdom i släkten, något som också bidragit till patientens rädsla för psykos igen och för psykiatrin. Uppfyller inte kriterier för tvångssyndrom, bedöms sekundärt till depressionen. Kompletterar med MADR-S eller PHQ9 för att skatta depressionsdjup.

När Karin svarar på frågorna i MINI får hon en stark igenkänningseffekt och känner större förtroende för att du har rätt i din diagnostik. När hon får förklaring på vad bipolär typ 2 är blir hon inte längre lika rädd för sjukdomen. Hon ser möjligheten att kanske kunna få hjälp.

Hon accepterar remiss till psykiatrisk mottagning, där också remissen accepteras lättare då det finns en diagnostisk utredning.

Du träffar henne igen på uppföljande återbesök och det visar sig att hon nu mår mycket bättre på stämningsstabiliserande medicinering (Lamotrigin). Karin kommer åter i arbete, går på kontroller årligen i psykiatrin och fortsätter med sin medicinering. Du träffar henne ibland med något av barnen, men det fungerar faktiskt bra nu sedan flera år.

Sidan uppdaterad