Elsa: Alternativ 3

Blodproverna är normala. Elsa mår som tidigare med sömnstörning och oro. Hon har inte märkt någon effekt av mirtazapin ännu. Eftersom det bara har gått en vecka sedan förra besöket så är det inte heller att vänta.

Du gör en screening med GDS-20-skalan som ger 11poäng av 20. Enligt tolkning av skalan ger värden över 5 poäng misstanke om depression.

Du genomför därefter en strukturerad intervju (MINI 06). Elsa uppfyller kriterierna för depression, recidiverande depression och förstämningssyndrom med psykotiska drag.

Elsa berättar att hon hör röster nattetid som kan tolkas som depressiv ekvivalent.

Du bedömer att Elsa har en djup depression med psykotiska inslag. Nu accepterar hon remiss till psykiatrisk klinik för fortsatt vård och omhändertagande.

Gå vidare

Sidan uppdaterad