Elsa: Alternativ 1

Elsa har inte blivit hjälpt av zopiklon utan har fortsatt sömnstörning med många uppvaknanden.

Hon förefaller besvärad och orolig och det är oklart om hon tagit zopiklon. Hon är orolig för eventuella biverkningar. Hon har känt sig torr i munnen och tycker inte att effekten varit bra.

Hon har tidigare haft depression och sömnstörningen kan ju vara en del i en depression. Du funderar på om symtomen kan vara en del i en demensutveckling. Du beslutar dig för att i första hand behandla en eventuell depression innan du utreder eventuell demens. Du väljer mirtazapin för att även ge ett stöd för bättre sömn.

Gå vidare till andra återbesöket

Sidan uppdaterad